Miljöpolicy

Miljöpolicy Tryffelsvinet AB

Målet för Tryffelsvinets Vinklubb är att bedriva en verksamhet som i så hög grad som möjligt minimerar och avlägsnar negativa sociala och miljömässiga effekter av våra beslut och aktiviteter. Vi har identifierat fyra huvudsakliga områden som vi ser har störst påverkan på vår miljö och där vi kan bidra till förbättringar; våra produkter, transport av dessa produkter, våra egna resor i tjänsten och återvinning av förbrukningsvaror.

Våra produkter
Tryffelsvinets Vinklubb har valt att arbeta med små och medelstora vinproducenter som tar ett tydligt ansvar för sin vinproduktion. De har valt att jobba nära naturen, gör viner med ett tydligt ursprung och tar hänsyn till den biologiska mångfalden. Vi har själva gjort en genomgång av våra producenter för att säkerställa att de följer de etiska och miljömässiga krav som vi har ställt upp. Vi erbjuder också ett brett sortiment av ekologiska och biodynamiska produkter och målet är att utöka detta antal framöver.

Transport av våra produkter
Vinimport ställer stora krav på effektiv logistik. För att minimera de miljömässiga effekterna av vår vinimport har vi valt att samarbeta med en logistikpartner som har en tydlig målsättning att minska sitt miljömässiga avtryck. Det innebär smart transportplanering rent geografiskt samt att de samlastar så långt det går för att varje transport ska bli så väl utnyttjad som möjligt. De väljer också att fokusera mer på tåg- och båttransporter istället för vägtransporter. Vår partner är certifierad enligt ISO 14000.

Resor i tjänsten
För att minimera vår miljöpåverkan väljer Tryffelsvinets medarbetare kollektiva färdmedel i så stor utsträckning som möjligt när vi reser i tjänsten. I de fall då vi åker taxi väljer vi bolag som använder sig av miljöbilar.

Återvinning av förbrukningsvaror
Tryffelsvinet sorterar och återvinner förbrukningsvaror på kontoret och i vår vinförsäljning. Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) där vi tar ett betydande producentansvar för att återvinna glas och kartong.

Stockholm 20160315