Paul Cluver

Paul Cluver är en av sydafrikanska kustregionen Elgins allra klarast lysande stjärnor. Idag är det fjärde generationen som farmar marken som familjen ägt de senaste 120 åren och man är en av anledningarna till att Elgin överhuvudtaget hamnade på kvalitetsvinkartan. Gården drivs av managing director Paul Clüver, hans fru Songvei och deras fem barn. Till sin hjälp har de källarmästare Andries Burger och vinmakare Anne van Heerden. Bourgognebaserade konsulten Martin Prieur har också varit en stor del av den ständiga utvecklingen och förfiningen av familjens viner.

På familjegården – De Rust – arbetar de enligt principen att vara vördnadsfull inför miljön och sin omgivning och man var en av pinjärerna att börja odla enligt hållbara odlingsprinciper – så kallad sustainable farming. Elgin är ett så kallat Cool Climate Area och ett av de svalaste i Sydafrika. Här drar man fördel av närheten till havet och svalkande havsvindar, vilket gör att de annars så svårodlade pinot noir och riesling trivs bra. I Paul Cluvers händer blir druvorna av sådan kvalitet att prestigeserien Seven Flags länge har setts som benchmark för hur viner från området skall smaka.

På De Rust Estate finns, förutom vingårdar, även äppel- och päronodlingar och avelshingstar. Egendomen är en del av UNESCOs världsarv och en del av Kogelbergs biosfär sedan 1998 – den första att utropas i Sydafrika. 60% av egendomen är åsidosatt som ett miljövårdsområde för framtiden. Som ett led I sin hållbara vinmakning använder sig familjen av följande principer:

  • Rotar upp invasiva arter som inte hör hemma i den lokala floran (de avklippta ogräsen används som marktäckare för att undvika evapotranspiration från jorden för ökad jordkvalitet)
  • Bevattnar nattetid för att minska vattenåtgång
  • Man planterar enbart växter som passar klimat och jordmån
  • Man jobbar aktivt med att minska elåtgången med hjälp av solpaneler
  • Man bekämpar insekter med hjälp av parningsstörande åtgärder snarare än insektsmedel
  • Man använder nät som fågelskydd och växter som vindskydd
  • Man jobabr också nära med Universitetet i Stellenboscch för att uppmuntra till forskning
Dela med dina vänner
Print Friendly